top of page
Rectangle 342 (1).png

A HUGE THANK YOU TO OUR DONORS!

OUR DONORS WHO MADE OUR FUNDRAISING EFFORTS POSSIBLE

John Yohan K.
Mark Z.
Ciyuan C.
Ahamed S.
Boon C.
Pearleen C.
Siang Hee Marcus C.
Oliver
Quan Yin Y.
Karen L.
Soon Hwa W.
Bee Kiaw A.
Suvinder S.
Luu Hong L.
Won Wei Y.
Jeffrey C.
Charmain T.
Openspace Ventures
Tiang Foo L.
Hian Yi C.
Jit shun L.
Xing Dan
Christopher Y.
Shiyan K.
Sunil R.
Chee Hong T.

Jeremy T.Ravi M.Hua Seng Benjamin T.Wen Sze Y.Pramod G.Tin Han T.Francois M.Meng Hong S.Frederick T.Heng Wai F.Sathesh N.

Wayne C.Zad N.Carmen Y.Sin Yin T.Stephen M.Sert Chert Y.Kuo Yi L.Yew fuan S.Samuel R.

Jing Zhi C.Makan For HopeTze Kai T.Andrew T.LEE TAT KWONGSachin A.Yar peng Y.Yen-Lu C.

Teng Yang T.
Bryan Boon Kheng L.
Han Feng L.
DeClout Ventures Pte Ltd
Phoen Tiem L.
Edmund J.
Elena C.
Sin Huey T.
Cynthia S.
Zen Yi Fung L.
MEI KWAN L.
Shi Ling Sharon G.
WateryNation
Ye Sheng T.
Der shing L.
Shi Hui T.
Bamboo Sea Pte Ltd
CHAI MEI T.
Karen T.
Mohan B.
Khushalldas
Pui Yan L.
Anling T.
Gin Sheng L.
Way Lee O.
Hanyin H.
Wei Ling Cheryl A.
Puja B.
Chun Wei O.
Jonathan C.
Svested Pte Ltd
Qing Ru L.
Keith C.
Joo Hock C.
Linda H. N.
Penelope C.
Kiat How Q.
Hui Lyn T.
Jarod H.
Elise Yee Ling T.
Clarence O.

bottom of page